Gradonačelnik Bulj: sinjskim vatrogascima auto ljestve i dodatnih 30.000 eura
23. lipnja 2023.
ASFALTIRANJE
Grad dobio sredstva za asfaltiranje cesta
27. lipnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto: Referent za blagajničko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 1. A. M., Sinj, rođ. 01. 08. 1984. god.,
 2. A. M., Sinj, rođ. 30. 09. 1995. god.,
 3. B. Č. S., Sinj, rođ. 18. 02. 1990. god.,
 4. G. D., Sinj, rođ. 11. 12. 1995. god.,
 5. J. S., Sinj, rođ. 27. 07. 1987.god.
 6. K. T., Brnaze, rođ. 08. 01. 1991. god.,
 7. K. M., Čitluk, rođ. 01. 05.1972. god.,
 8. L. K., Sinj, rođ. 31. 05.1961. god.,
 9. M. A., Hrvace, rođ. 16. 05.1994. god.,
 10. P. I., Sinj, rođ. 01. 11. 1995. god.,
 11. P. G., Glavice, rođ. 24. 12. 1991. god.,
 12. P. M., Glavice, rođ. 12. 01.1996. god.,
 13. R. M., Obrovac Sinjski, rođ. 02. 08. 1994. god.,
 14. Š. K., Glavice, rođ. 25. 03.1997. god.,
 15. V. A., Brnaze, rođ. 23. 10. 1966. god.,
 16. Ž. I., Sinj, rođ. 24. 08. 1987. god.

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 16.

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Sinja, imenovanim kandidatima upućuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili:

na natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za financije, na radno mjesto: Referent za blagajničko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je objavljen dana 21. travnja 2023. godine, u „Narodnim novinama“, broj 43/2023, na oglasnoj ploči i web – stranici Grada Sinja, da pristupe u četvrtak – 29. lipnja 2023. godine u 09:00 sati, na pisano testiranje.

II. Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Grada Sinja, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Dragašev prolaz 24, Sinj.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da kandidat, koji se navedenog dana ne odazove testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Pisani test za radno mjesto – Referent za blagajničko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, sastojat će se od dvadeset (20) pitanja iz tri (3) područja. Kod većine pitanja trebati će se upisati točan odgovor, nadopuniti rečenicu ili obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
Broj točnih odgovora biti će pomnožen s 0,50 što će dati broj bodova postignut na pisanoj provjeri od 1-10.
Testiranje traje 45 minuta.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) dana 21. travnja 2023. godine.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje, navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Grada Sinja www.sinj.hr

IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Sinja i web stranici Grada Sinja www.sinj.hr
Osim toga, Povjerenstvo će, putem web stranice i kontakt emaila ili telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o objavi rezultata na web stranici Grada Sinja.
Usmeni intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja, odnosno opisanog testiranja.

V. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

VI. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Ivan Medvid, dipl.iur.,v.r.