Zaključen novi predugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK Sinj
30. svibnja 2018.
Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Sinja
1. lipnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna

V.d. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom u postupku prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – jedan polaznik (na poslove u svezi financiranja i pripreme projekata i programa Grada, uključivo programe i projekte vezane za EU fondove) stupnja obrazovanja: magistra struke, stručnog specijalista ili visoke stručne spreme ekonomske struke, utvrdila je Listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i čija je prijava pravodobna i uredna, pravila testiranja i način odabira kandidata polaznika stručnog osposobljavanja te ujedno objavila poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Lista kandidata i poziv na pisano testiranje