Nove web stranice Turističke zajednice grada Sinja
29. svibnja 2012.
Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2012. godini
8. lipnja 2012.

Pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2012. godinu.

Poziv na davanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.