GRAD SINJ
Odluka o poništavanju natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto Upravni referent-komunalno-prometni redar
13. travnja 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 13.04.2022.
13. travnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za „Poštanske usluge“ – PONOVLJENI POSTUPAK. Rok za dostavu ponuda je 21.travnja 2022.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.