OBAVIJEST
4. svibnja 2022.
GRAD SINJ
Javni poziv za predlaganje kulturno – zabavnog i sportskog programa manifestacije “Dani Alke i Velike Gospe 2022.”
5. svibnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za jednostavnu nabavu N-18/2022 „Održavanje javne rasvjete (radovi)“ Rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2022. godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

Odgovori na upit gospodarskog subjekta vezano za provedbu postupka jednostavne nabave “Održavanje javne rasvjete (radovi)” (Evidencijski broj nabave: 18/2022.): dokument u privitku.