GRAD SINJ
Obavijest
19. svibnja 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 20.5.2022.
20. svibnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za jednostavnu nabavu N-78/2022 „Radovi na zamjeni oštećenog završnog sloja popločanja u ulici Put Petrovca“. Rok za dostavu ponuda je 26.svibnja 2022.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

Prva izmjena Poziva na dostavu Ponuda u dijelu Troškovnika za provedbu postupka jednostavne nabave: Radovi na zamjeni oštećenog završnog sloja popločanja u ulici Put Petrovca u Sinju (evidencijski broj nabave 78/2022): dokumenti u privitku.