Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
11. listopada 2022.
GZK SINJ
NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK–SINJ
12. listopada 2022.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 52/2022 „Izrada Idejnog projekta za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (Put pazara, raskrižje Put Župića, Ulica 126 brigade HV, raskrižje Put Ruduše) sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze radi ishođenja lokacijske dozvole“. Rok za dostavu ponuda je 20.listopada 2022.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I Ponudbeni list
  3. Prilog II Troškovnik
  4. Prilog III Projektni zadatak
  5. Izjava o nekažnjavanju