OGRJEV
Počinje isplata novčane pomoći za ublažavanje posljedica energetske krize
17. listopada 2022.
Održane radionice tradicijskog lončarstva ručnog kola iz Potravlja
17. listopada 2022.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za jednostavnu nabavu radova – N 44/2022 „Uređenje Doma kulture u Brnazama“ Rok za dostavu ponuda je 26. listopada 2022.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I Ponudbeni list
  3. Prilog II Troškovnik
  4. Obrazac Izjave o nekažnjavanju