SNJEŽANA JURIĆ-ŠOLTO
Obilježena godišnjica pogibije Snježane Jurić-Šolto
6. studenoga 2022.
OGRJEV
Isplata naknade za troškove ogrjeva
10. studenoga 2022.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 80/2022 – PONOVLJENI POSTUPAK – „Registar imovine i komunalne infrastrukture (softversko rješenje), Strategija upravljanja imovinom Grada Sinja za razdoblje 2023. – 2029. i Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Sinja za 2023.g.“. Rok za dostavu ponuda je 16.studenoga 2022.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I Ponudbeni list
  3. Prilog II Troškovnik
  4. Prilog III Opis usluge
  5. Izjava o nekažnjavanju