Poziv za dostavu ponuda za uređenje početne točke biciklističkih staza
7. ožujka 2018.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude – kante i kontejneri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
7. ožujka 2018.

Dana 20. lipnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, Nabava komunalne opreme – kante i kontejneri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Rok za dostavu ponuda je 01.srpnja 2014. godine do 13:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija- troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Pojašnjenje