logo_gradSinj_naslovna
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja
5. ožujka 2020.
Poziv za dostavu ponuda – Uređenje prostorija NK Glavice
6. ožujka 2020.

Naručitelj Grad Sinj, dana 6. ožujka 2020. godine sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu poštanskih usluga za potrebe Grada Sinja. Rok za dostavu ponuda je 13. ožujka 2020. godine u 13:00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.