STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCD SDŽ 17.3.2021.
17. ožujka 2021.
Poziv za dostavu ponuda – nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Sinja
17. ožujka 2021.

Naručitelj Grad Sinj, dana 17. ožujka 2021. godine sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja. Rok za dostavu ponuda je 24. ožujka 2021. godine u 13:00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponuda s prilozima