Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na Sanaciji vodoskoka Tri generacije u Gradskom parku
7. ožujka 2018.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabavave UNP-a za spremnike
7. ožujka 2018.

Dana 14. svibnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za nabavu UNP-a za spremnike. Rok za dostavu ponuda je 20. svibnja 2014. godine do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Tehnička specifikacija
Izjava o nekažnjavanju

Pojašnjenje uz poziv za nadmetanje