Poziv za dostavu ponuda – nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Sinja
6. ožujka 2020.
logo_gradSinj_naslovna
Lista kandidata za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa
6. ožujka 2020.

Naručitelj Grad Sinj, dana 6. ožujka 2020. godine sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za Radove – uređenja prostorija NK Glavice. Rok za dostavu ponuda je 13. ožujka 2020. godine u 12:00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.