Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponuda za radove sanacije i rekonstrukcije na Tvrđavi Grad u Sinju.
8. ožujka 2018.
Jednostavna nabava – nabava usluga mobilne telefonije za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

Obavijest o odabiru

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda