Gradsko kino Sinj d.o.o. – Bagatelna nabava, Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu unutarnje opreme, didaktičke opreme i vanjske opreme za dječji vrtić u Turjacima
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 1. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 12. Pravilnika, ev. broj 19/2016, za izradu kompletne projektne dokumentacije za sabirnu ulicu u ex vojarni Ivaniša Nelipića, donosi sljedeću obavijest o odabiru najpovoljnije ponude.

Obavijest možete preuzeti ovdje

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije za sabirnu cestu u ex vojarni Ivaniša Nelipića

Dana 30. rujna 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije za sabirnu cestu u ex vojarni Ivaniša Nelipića.

Rok za dostavu ponuda je 14. listopada 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda

Dokumentacija za preuzimanje:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju

DPU ex vojarne Ivaniša Nelipića
Naslovnica

Obrazloženje

Sažetak za javnost

Odredbe

CID DPU – Ivaniša Nelipića – Sinj

Službeni glasnik Grada Sinja 2011-10

Službeni glasnik Grada Sinja 2013-08

Namjena površina

Promet

Elektroopskrba

Vodoopskrba

Telekomunikacije

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Načini i uvjeti gradnje

Plan parcelacije

Posebna geodetska podloga