SPORTSKI SPEKTAKL U SINJU U SLUŽBI PROMOCIJE GRADA NA SVJETSKOJ RAZINI
6. rujna 2023.
SINJ
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka sjever
8. rujna 2023.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (radovi)“. Rok za dostavu ponuda je 13.rujna 2023.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I Ponudbeni list
  3. Prilog II Troškovnik
  4. Prilog III Prijedlog Ugovora
  5. Prilog IV Foto
  6. Izjava o nekažnjavanju