SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Sinja za 2023. godinu
10. ožujka 2023.
ROTOR
Sinju 223.310,70 eura za Projekt “Sinj pametni grad”
11. ožujka 2023.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/23), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola“. Rok za dostavu ponuda je 17.ožujka 2023.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I Ponudbeni list
  3. Prilog II Troškovnik
  4. Prilog III Prijedlog Ugovora
  5. Izjava o nekažnjavanju

“Prva izmjena Poziva na dostavu Ponuda u dijelu teksta Poziva na dostavu ponuda i Ugovora (Prilog III), za provedbu postupka jednostavne nabave radova “Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola” (evidencijski broj nabave: 25/2023)”