Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – kioska na površini javne namjene
15. veljače 2024.
U Sinju otvoreno igralište za obitelj i djecu – Family point
15. veljače 2024.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/23), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola“. Rok za dostavu ponuda je 22.veljače 2024.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I. Ponudbeni list
  3. Prilog II. Troškovnik
  4. Prilog III. Prijedlog Ugovora
  5. Izjava o nekažnjavanju