Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga dezinsekcije i deratizacije javnih površina“
19. travnja 2024.
Gradonačelnik Bulj ponudio nekretninu Centru za rehabilitaciju u Vrlici za razvoj usluge organiziranog stanovanja za korisnike sa sinjskog područja
19. travnja 2024.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/23), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe „Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije“. Rok za dostavu ponuda je 25.travnja 2024.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I. Ponudbeni list
  3. Prilog II. Troškovnik
  4. Prilog III. Prijedlog Ugovora
  5. Izjava o nekažnjavanju, obrazac