Radnicima „Čistoće“  plaće prije Uskrsa, bivša direktorica skrivala dug od 2 milijuna kuna
6. travnja 2023.
ROTOR
Otvorena javna nabava za aglomeraciju i rekonstrukciju ceste u Brnazama, velik broj ponuditelja
7. travnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/23), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe „Pasivna mrežna infrastruktura – strukturno kabliranje“. Rok za dostavu ponuda je 17. travnja 2023.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

“Odgovor na upit-vezano za provedbu postupka jednostavne nabave robe, ev.br. N 23/2023 “Pasivna mrežna infrastruktura-strukturno kabliranje”

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I. Ponudbeni list
  3. Prilog II. Troškovnik
  4. Prilog III. Prijedlog Ugovora
  5. Izjava o nekažnjavanju