Grad Sinj korak bliže prometnom redarstvu
4. travnja 2023.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu „Održavanje javne rasvjete (radovi)“
5. travnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/23), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga „Usluge skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja“. Rok za dostavu ponuda je 12.travnja 2023.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta vezano za provedbu postupka jednostavne nabave usluge „Usluge skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja“ (Evidencijski broj nabave: 29/2023)

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I. Ponudbeni list
  3. Prilog II. Troškovnik
  4. Prilog III. Prijedlog Ugovora
  5. Izvješće Usluge skupljanja, prevoženje i smještaja napuštenih životinja ev.20.2022.
  6. Izjava o nekažnjavanju