Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga sakupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja goveda, kopitara, svinja, koza, ovaca“
12. veljače 2024.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – kioska na površini javne namjene
15. veljače 2024.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 39/2024 – „Preprojektiranje istočne tribine NK Junak – Izrada glavnog projekta za izgradnju polivalentne sportske dvorane s gimnastičarskom dvoranom i vlastitom solarnom elektranom u Sinju“. Rok za dostavu ponuda je 23.02.2024.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog IV. Troškovnik
  3. Prilog V. Idejni projekt sa prilozima
  4. Prilog VI. Nacrt Ugovora