Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja
23. siječnja 2024.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Radovi rekonstrukcije krova na zgradi kat.čest.*717 K.O. Glavice“
25. siječnja 2024.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 56/2024 „Usluga skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, goveda, kopitara, svinja, koza,ovaca“. Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2024.godine do 14:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I. Ponudbeni list
  3. Prilog II. Troškovnik
  4. Prilog III. Ugovor
  5. Izjava o nekažnjavanju

“Prva Izmjena Poziva na dostavu ponuda u dijelu teksta Troškovnika (Prilog II), Ugovora (Prilog III.) i Poziva za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava usluge – „Usluge sakupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja goveda, kopitara, svinja, koza, ovaca“ (Evidencijski broj nabave: 56/2024) “:

  1. Prva izmjena Poziva
  2. Troškovnik – izmjena (Prilog II)
  3. Prijedlog Ugovora – izmjena (Prilog III)