Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu „Poštanskih usluga“
21. lipnja 2023.
SINJ
Javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj na radno mjesto: Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava
23. lipnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge „Poštanske usluge“ (N 3/2023) – PONOVLJENI POSTUPAK.

Rok za dostavu ponuda je 28.06.2023.godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.
Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude.
Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Prilog I Ponudbeni list
  3. Prilog II Troškovnik
  4. Izjava o nekažnjavanju