logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o obustavljanju planiranih aktivnosti vezanih za upis vojnih obveznika na području Grada Sinja
20. ožujka 2020.
Odluka o zabrani korištenja dječjih i sportskih igrališta na području Grada Sinja
20. ožujka 2020.

Dana 20. ožujka 2020. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja”, br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola na području Grada Sinja“.
Rok za dostavu ponuda je 30.03.2020.g. do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju je moguće preuzeti ispod ove objave.