Poziv za dostavu ponuda za radove „Izrada zaštitne ograde u ulici fra Pavla Vučkovića“
12. listopada 2021.
JUNAK
Početak legalnih radova na sanaciji pomoćnog Junakovog igrališta
13. listopada 2021.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za radove „Uređenje aktivnih bunara: Meljača, Miletinac, Gozdač i ostali aktivni bunari“. Rok za dostavu ponuda je 19.listopada 2021.godine do 14:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.