10. Sinjski sajam sela
31. srpnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Vijeće mjesnog odbora Glavice ponovno nije konstituirano
31. srpnja 2019.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za radove „Uređenje igrališta uz crkvu u Čitluku“. Rok za dostavu ponuda je 06.kolovoza, 2019.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Ponudbeni list
  3. Troškovnik
  4. Obrazac Izjave o nekažnjavanju