Obnovljen spomenik Alkaru
11. lipnja 2019.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge oglašavanja putem jumbo plakata (billboarda) i svjetlećih reklama (city light)
12. lipnja 2019.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za radove „Uređenje košarkaškog igrališta kod kina – izmjena postojećeg gumenog sloja“. Rok za dostavu ponuda je 17.lipnja 2019.godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

  1. Poziv za dostavu ponuda
  2. Ponudbeni list
  3. Troškovnik
  4. Projektni zadatak
  5. Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Na temelju čl.29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), dana 19. srpnja 2019. godine Gradonačelnica Grada Sinja donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za radove Uređenje košarkaškog igrališta kod kina – izmjena postojećeg gumenog sloja.