Poziv za dostavu ponuda – usluga pripreme i provedbe postupka javne nabave radova – Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada Mojanka I faza
3. prosinca 2019.
Druženje štićenika Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ s gradonačelnicom Grada Sinja
3. prosinca 2019.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za radove „Završetak izgradnje nogostupa u Čitluku“. Rok za dostavu ponuda je 10. prosinca, 2019.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.