Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabavave UNP-a za spremnike
7. ožujka 2018.
Poziv za dostavu ponuda, Nabava komunalne opreme – kante i kontejneri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
7. ožujka 2018.

Dana 13. lipnja 2014. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda za uređenje početne točke biciklističkih staza. Rok za dostavu ponuda je 24. lipnja 2014. godine do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija- troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

SUPPLY CONTRACT – AWARD NOTICE/Obavijest o dodjeli natječaja: EU/SINJ/2-2-321/2009/MEDPATHS: Equipping of bicycle and thematic paths / Opremanje biciklističkih i tematskih staza

Dokument: u privitku.