SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 20.12.2021.
20. prosinca 2021.
Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a za jednostavnu nabavu usluge “Izrada druge revizije Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja”
21. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 5. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije na području Grada Sinja – ponovljeni postupak”. Rok za dostavu ponuda je 28. prosinca 2021.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.