AGLOMERACIJA
Predstavljanje Aglomeracije Sinj
16. prosinca 2021.
ZAŽELI 2
Održana uvodna konferencija o projektu „Susjede brinu o susjedima – Faza II“
17. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za usluge „Izrada izvedbenog projekta za zahvat izvanrednog održavanja državne ceste DC1 kroz grad Sinj (Splitska ulica) duljine 580 m“. Rok za dostavu ponuda je 23.prosinca 2021.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.