Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Izrada projektne dokumentacije fotonaponskih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Sinja“
16. studenoga 2021.
SINJ
Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
16. studenoga 2021.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 5. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za usluge „Skupljanja i zbrinjavanja uginulih životinja sa javnih površina“. Rok za dostavu ponuda je 24. studenoga 2021.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.