PRIOPĆENJE GRADONAČELNIKA POVODOM ULASKA RH u EU
28. lipnja 2013.
OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
3. srpnja 2013.

Pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2013. godinu. Inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja, u pisanom obliku s obrazloženjem, podnose se Odboru za javna priznanja, Dragašev prolaz 24, do 15. srpnja 2013. godine, a inicijative podnesene nakon tog roka ne mogu se razmatrati.

Poziv na davanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.