Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj – Objava rezultata
13. lipnja 2016.
Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj Objava rezultata – ISPRAVAK
13. lipnja 2016.

Pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2016. godinu. Inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja, u pisanom obliku s obrazloženjem, podnose se Odboru za javna priznanja, Dragašev prolaz 24, do 15. srpnja 2016. godine, a inicijative podnesene nakon tog roka ne mogu se razmatrati. Poziv na davanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.