Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2014.g. – dostava prijedloga za program
15. siječnja 2014.
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije
21. siječnja 2014.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja o pokretanju inicijative za provedbu Programa Javnih radova, Ured Grada Sinja, dana 20. siječnja 2014. godine objavio je Poziv za  prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2014. godini. Prijave se podnose u zgradi Gradske uprave (soba broj 29, tel. 708 – 608) popunjavanjem obrasca za prijavu. Rok za prijavu kandidata otvoren je od 20. do 28. siječnja 2014. godine. Poziv i prijavnica mogu se preuzeti ispod ove objave.

Poziv

Prijavnica, obrazac