Mjere pomoći dužnicima u plaćanju dospjelih obveza – odgoda plaćanja, obročna otplata i otpis dugova
29. siječnja 2015.
Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2014. godini – četvrti kvartal
3. veljače 2015.

Na temelju Zaključka Zamjenice gradonačelnika Grada Sinja o pokretanju inicijative za provedbu Programa Javnih radova, Ured Grada Sinja, dana 30. siječnja 2015. godine objavljuje Poziv za  prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2015. godini. Prijave se podnose u zgradi Gradske uprave (soba broj 29, tel. 708 – 608) popunjavanjem obrasca za prijavu. Rok za prijavu kandidata otvoren je od 02. do 09. veljače 2015. godine. Poziv i prijavnica mogu se preuzeti ispod ove objave.
 

Poziv

Prijavnica, obrazac