dr. FRANJO TUĐMAN
Obilježavanje 23. godišnjice smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana
8. prosinca 2022.
SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Sinja
9. prosinca 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Sinja, koju je moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Sinja.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Sinja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Sinja, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.
Obrazloženje kraćeg roka trajanja savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi, proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2023. godine, te se podredno, omogućava realizacija programa i projekata od interesa za Grad Sinj.

Savjetovanje je otvoreno do: 19. prosinca 2022. godine

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Sinja

Obrazac sa sudjelovanje u nacrtu općeg akta

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju