SINJ
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA MJEŠOVITE-PRETEŽITO POSLOVNE ZONE TRNOVAČA-SINJ
2. studenoga 2022.
SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-dječje igralište u naselju Brnaze–Vučkovići
2. studenoga 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići, koju je moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići.


Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Obrazloženje kraćeg roka trajanja savjetovanja: osigurana su sredstva za rekonstrukciju predmetne građevine u proračunu Grada Sinja za 2022.g., čija je mogućnost realizacije upitna zbog kratkoće preostalog vremena pa bi skraćenje roka javnog savjetovanja sa 30 dana na 15 dana, bilo značajno u tom smislu, a javnost ne bi bila uskraćena za informaciju.

Savjetovanje je otvoreno do: 17. studenog 2022. godine

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići

Geodetski snimak

Geodetski snimak

Obrazac sa sudjelovanje u nacrtu općeg akta