GRAD SINJ
Gradonačelnik podnio Inicijativu za imenovanjem košarkaškog igrališta u Sinju po pok. Mladenu Paviću Kembu
18. listopada 2021.
GRAD SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja
18. listopada 2021.

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja moguće je pogledati ovdje.


Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja.


Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja.
Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 26. listopada 2021. godine

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Razlog vremenski kraćem savjetovanju je vezan uz proceduru, rokove i provedbu akata Gradskog vijeća Grada Sinja, a u konačnici omogućavanje usvajanja predloženog akta u redovitoj proceduri.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Sinja


Obrazac sa sudjelovanje u nacrtu općeg akta