SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu
13. prosinca 2021.
SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu
13. prosinca 2021.

Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu moguće je pogledati ovdje.


Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu


Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu
Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 20. prosinca 2021. godine

Obrazloženje za skraćenu provedbu savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2022. godine, te se podredno, omogućava realizacija niza programa i projekata od interesa za Grad Sinj, za udruge kao i pojedinačne korisnike proračunskih sredstava.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

– Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu
– Obrazac sa sudjelovanje u nacrtu općeg akta