logo grad sinj
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu
25. studenoga 2020.
logo grad sinj
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu
25. studenoga 2020.

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu moguće je pogledati ovdje.
Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu
Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 03. prosinca 2020. godine

Obrazloženje za skraćenu provedbu savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2021. godine, te se podredno, omogućava realizacija niza programa i projekata od interesa za Grad Sinj, za udruge kao i pojedinačne korisnike proračunskih sredstava.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu


Obrazac sa sudjelovanje u nacrtu općeg akta