Jednostavna nabava – Izrada projektne dokumentacije s troškovnikom za izgradnju nogostupa Privija – Šuća uz DC219 u naselju Glavice Gornje
26. studenoga 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2020. godinu
26. studenoga 2019.

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2020. godinu moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2020. godinu

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2020. godinu
Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2020. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 04. prosinca 2019. godine

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2020. godine, te se podredno, omogućava realizacija programa i projeka od interesa za Grad Sinj, kao i pojedinačne korisnike proračuna.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.