logo grad sinj
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2021. godinu
24. studenoga 2020.
logo grad sinj
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu
24. studenoga 2020.

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu moguće pogledati ovdje.


Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenjaPrograma održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu
Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 09. prosinca2020. godine

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2021. godine, te se podredno, omogućava realizacija programa i projeka od interesa za Grad Sinj, kao i pojedinačne korisnike proračuna.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu

Obrazac sa sudjelovanje u nacrtu općeg akta