SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu
30. studenoga 2022.
SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu
30. studenoga 2022.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu.

Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu.
Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15. prosinca2022. godine.

Obrazloženje za skraćenu provedbu savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2023. godine, čime se podredno, omogućava i realizacija niza programa i projekata od interesa za Grad Sinj, predloženih od strane ustanova i udruga u kulturi, kao i pojedinačnih korisnika proračunskih sredstava namijenjenih Programu kulture u 2023. godini.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu


Obrazac za sudjelovanje u nacrtu općeg akta

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju