BOŽIĆNICA
Obavijest o podjeli božićnica nezaposlenim osobama
13. prosinca 2021.
SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu
13. prosinca 2021.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu moguće je pogledati ovdje.


Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu


Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 20. prosinca 2021. godine.

Obrazloženje za skraćenu provedbu savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2022. godine, te se podredno, omogućava realizacija niza programa i projekata od interesa za Grad Sinj, za udruge kao i pojedinačne korisnike proračunskih sredstava.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.