stipendije
Prijedlog Rang liste kandidata za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog stanja
5. prosinca 2022.
Sveti Nikola u sinjskim vrtićima
6. prosinca 2022.
stipendije

Na temelju članka 9. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 16/18), Komisija za provedbu postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja, dana 5. prosinca 2022. godine objavljuje prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja za  2022./2023. akademsku godinu.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Grada Sinja. Prigovor se podnosi osobnom dostavom preko pisarnice Grada Sinja, e-mailom na adresu info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora. 

O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku. 

Odluka o prigovoru je konačna. 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www. sinj. hr.  

Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnik će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.