logo_gradSinj_naslovna
18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
24. studenoga 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Održana 17. sjednica Gradskog vijeća
28. studenoga 2018.
logo_gradSinj_naslovna

“Sukladno odredbama iz Natječaja za dodjelu potpora Grada Sinja za diplomske ili doktorske radove, Komisija za provedbu postupka dodjele potpora Grada Sinja objavljuje Prijedlog liste kandidata za dodjelu potpora Grada Sinja za diplomske ili doktorske radove obranjene u 2017. i 2018. godini.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata za dodjelu potpora u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Sinja.
O prigovoru odlučuje gradonačelnica u roku 30 dana od isteka roka za dostavu prigovora.
O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Odluka o prigovoru je konačna.
Odluku o dodjeli potpora donosi Gradonačelnica. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www. sinj. hr.”

U prilogu se nalazi prijedlog lista kandidata.

Prilog 1

Prilog 2