Radovi na obnovi kulturne baštine u okviru projekta „Sinj u sridu“
15. studenoga 2017.
Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
17. studenoga 2017.

Poštovani sugrađani, kao gradonačelnica grada Sinja želim da glavni dokument grada Sinja, a to je njegov Proračun, bude već u prvoj radnoj veziji dostupan javnosti.  Želim da transparentnost donošenja Proračuna postane naša praksa,  u kojoj ćemo zajedno doprinositi razvoju Grada i njegovanju socijalne osjetljivosti, kao i razvoju civilnog društva i sektora sporta i kulture, a da građani pritom imaju uvid u prihode i rashode Grada Sinja kako bi dobili potpunu i transparentnu informaciju o trošenju gradskog novca.
 
Prvu radnu verziju Prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu možete pogledati ovdje.
 
GRADONAČELNICA
Kristina Križanac, struč.spec.oec.